En fant

Kolleksjonene er bygd opp omkring et klassisk fargebillede og et sterkt visuelt uttrykk. I "The enfanted world" bor en rekke dyr, som er med på å skape historien om en fortryllende verden, hvor kun fantasien setter grenser. Denne verden er grunnsteinen i oppbyggelsen av kolleksjonene, og skaren av fortryllende dyr ekspanderer i takt med  hver ny sesong.